Сектрон Електроникс

За нас

Сектрон електроникс ООД е основана през август 2004 год. с централен офис в София като дъщерна фирма на СОТ 161 – Сигнално-охранителна техника ЕООД и СЕКТРОН ООД – Системи за сигурност и комуникации .

Основните дейности на компанията са свързани с разработката и производството на технически средства за изграждане на централизирани системи за мониторинг на охранявани обекти.

Сектрон електроникс ООД разработва и произвежда компоненти за изграждане на централизирани системи за мониторинг на охранявани обекти:

Компоненти за изграждане на радио-системи за централизирана охрана:

  RX-10 – 10 канален кодер-декодер за радио-мрежа;

  RSCD-8 – 8 канален кодер-декодер за радио-мрежа;

 ТХ – Едноканален радиосигнал кодер-декодер;

 LNA – Антенен усилвател за RX и TX;

 ТМ12UP – UHF обектов многоканален алармен предавател;

 TM06 – UHF обектов многоканален алармен предавател;

 ТМ12VP – VHF обектов многоканален алармен предавател;

 ТМ04 – VHF обектов многоканален алармен предавател;

GSM и GPRS модули за централизирани системи за охрана, използващи обществени радио и интернет- мрежи:

 IPM10 – модул за предаване на алармени сигнали по интернет- мрежи;

 IPM10/GPRS – комбиниран модул за предаване на алармени сигнали по интернет и GPRS мрежи;

 GP-17 – GPRS  модул за предаване на алармени сигнали по  GPRS мрежи;

 GP-17AUDIO – GPRS модул за предаване на алармени сигнали и високоразговорна комуникация по GPRS мрежи,

Безжична система за периметрова охрана:

 Детекторен модул с вграден  предавател (от 1 до 1000 бр.) за предаване  на алармен сигнал  на разстояние  до 2 км;

 Контролен панел с LCD дисплей и компютър SBC за приемане, обработка и визуализиране на алармени сигнали и информация от адресируеми пиезосензорни  радиомодули  и програмиране на системата.

Детектори за охрана:

 Вибрационни сейф-протектори РУБИН12S и РУБИН Диджитал;

 Комбиниран ултразвуков-микровълнов детектор на движение за алармени системи с повишени изисквания за сигурност ULTIMATE 2 DIGITAL

 Вибрационен детектор SS01 против разбиване;

 Пиезодетектор за охрана на каси и сейфове с парични средства SAFE GUARD – SG 01;

 Детектор за допир (охрана на повърхности) – Touch Sensor – TS 02;

 Детекторна верига V. PASS – предназначена за охрана срещу преминаване през определена зона, участък. Представлява верига от свързани детектори за допир/натиск/вибрация.

Аксесоари за алармени системи:

 Импулсен захранващ блок за алармени системи – 8V/3A;

  Захранващ блок за алармени системи – 8V/3A;

  PGM expander – платка, състояща се от 4 свързани модула, на всeки от които е монтирано реле с 2 превключващи изходящи контакта – NO1 и NC1, NO2 и NC2 с максимален ток 2А.

  Relay Expander – 12V/2A и 24V/2A – с 2 превключващи изходящи контакта – NO1 и NC1, NO2 и NC2 с максимален ток 2А;

 АС Module – за следене на мрежовото захранване на алармения трансмитер; При прекъсване на мрежовото захранване се изпраща алармен сигнал.

Услуги

 Автоматизиран монтаж на електронни компоненти и производство на електронни изделия

Седемте предимства на “СЕКТРОН ЕЛЕКТРОНИКС” ООД

  При внедряване на ново производство можем да произведем от едно до няколко изделия за отработване на технологията и корекции на изделието; при необходимост, нашите специалисти консултират Клиента за да се извършат корекции в изделието с цел да се постигне по-висока технологичност и стабилни характеристики на готовите изделия.

  При необходимост от проверка ние ще извършим тестване на готовите платки след SMD – монтажа или на готовите изделия по методика и със средства определени от Клиента/Възложителя – в резултат Клиентът/ Възложителят ще получи готово настроено, програмирано и тествано изделие.

  Ако качеството на изделието изисква да бъдат изпълнени нестандартни операции, ние бързо ще предприемем необходимите действия и ще променим технологията за да реализираме необходимите изисквания; например – по изискване на Клиента/Възложителя ние изпълняваме безпроблемно безоловни технологии на спояване с най-походящите съвременни материали.

  Висока надеждност на произвежданите изделия – използването на надеждно и прецизно оборудване, качествени материали, висококвалифицирани оператори и монтажници, 100 % визуален контрол след всяка операция; стабилността на процесите и прилагането на СУК – гарантират качеството и надеждността при експлоатациата на произвежданите от нас електронни изделия.

  Приемлива цена на услугите и произвежданите изделия – ние винаги сме открити за диалог и обмяна на мнения по въпросите на ценообразуването и сме готови да прилагаме различни взаимоизгодни схеми на доставки и разплащане.

  Строго спазване на договорените срокове – при възникване на затруднения за изпълнение на сроковете ние търсим приемливи решения, включително и промени в организацията на технологичните процеси.

  Ако целта на Клиента/Възложителя е да получи изделие, което ще се променя и доработва в процеса на производството – ние сме в състояние бързо и оперативно да променим процеса на производството за да получим по качествено и съвършено изделие.

Основните дейности на компанията са:

  Монтаж на всички видове корпуси за повърхностен монтаж от 0402 до Fine Pitch (pitch – 0.3mm) компоненти, нестандартни корпуси (конвенционални корпуси след предварителна обработка на изводите, конектори, трансформатори, дисплеи и др.).

 Автоматизиран монтаж на SMT елементи на едно- и двустранни печатни платки, извършван с монтажен автомат Samsung CP40CV. Скорост на монтаж – 0.26 sec/comp.

 Спояване в пет-зонна конвекционна reflow пещ HELLER 1500 SX.

 Спойка вълна SEHO Wave Soldering System 8100 PCS

 Ръчен Конвенционален и Повърхностен Монтаж

 Модулен Монтаж

 Визуален Контрол

 Функционален Тест и Контрол

 Качествен Контрол

Свържете се с нас

Ако имате въпроси може да използвате тази форма, за да се свържете с нас.

  сертификат

  От 2004 г. във фирмата функционира система
  за управление на качеството ISO 9001.
  Certificate  BG16/93113 (валиден до 13 май 2022 г.)

  Оборудване

  В производствените ни помещения са изпълнени всички изисквания на електронното производство:

   Антистатичен под

    Локална аспирация и климатизация

   FIFO организация на приходящите компоненти

   Компютърна мрежа с интернет оптична връзка

   Широка гама от активни и пасивни SMD електронни елементи се монтират от високоскоростна машина за повърхностен монтаж, след което се спояват групово в конвейрна пещ (спойка тип re-flow)

  Speedprint SP200

  Speedprint 200 Stencil Printer е входящ полуавтоматичен „stand alone“ принтер, с възможности за „fine pitch“ печат. Отличен отпечатък може…

  Научете повече

  …да бъде постигнат при голям набор от ПП и подложки, в зависимост от размери и материал, посредством програмируемата печатаща глава и гъвкавата система за захващане от магнитни и вакуумни пинове. Мylar система осигурява бърза и надеждна настройка на отпечатъка.

  Samsung CP40CV

  Samsung CP40CV на Samsung Aerospace Industries, Ltd. е многофункционален, високоскоростен и прецизен автомат за повърхностен монтаж…

  Научете повече

  …създаден за работа с голям набор от компоненти от 0402 до 42 x 42mm QFP и BGA корпуси. Използва безконтактна лазерна система за центриране на компонентите и „Upward Vision“ оптична система за разпознаване на QFP, BGA, TBGA и други видове корпуси. Samsung CP40CV има капацитет от 100 фидера и скорост на монтаж до 14800 комп/час.

  Heller 1500SX

  Heller 1500SX Total Forced Convection Surface Mount Reflow System има 5 нагряващи зони с по два нагряващи модула над и под конвейра и с 1/10 sec време на реакция…

  Научете повече

  …при зареждане на различни профили. Разполага с HP компютърен контрол с три термодвойки и „Win KIC Software“ за настройка на температурния профил и има 560mm използваема широчина на конвейра.

  SEHO 8140 PCS

  SEHO 8100 PCS е машина за спойка тип вълна, която със своите две вълни и гъвкава система за настройки гарантира високо качество и бързина на производството.

  Pace MBT 220A

  Pace MBT 220A ремонтна работна станция осигурява ефективна ремонтна дейност на конвенционални и SMD компоненти посредством големия набор от аксесоари: мини спойка вълна, екстрактор, термопинсети и широк спектър накрайници.

  Наши клиенти са:

  ?  СЕКТРОН ООД – Охранителни и комуникационни системи

  ?  СОТ ЕООД (СОТ 161) – Сигнално-охранителна дейност

  ?  PARADOX Security Systems – Канада – Охранителни, пожаро-известителни и интегрирани системи с контрол на достъпа

  ?  ЕЛЕКТРОСФЕРА ЕООД – Мултимедийни устройства за многоканален запис, възпроизвеждане, обработка и управление на аудио сигнали

  ?  КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД – Търговия, внос износ на електронни елементи с промишлено предназначение

  ?  SG ЛАБОРАТОРИЯ ООД – Проектира и изработва продукти в областта на радио и телекомуникациите

  ?  ПроМакс 99 ООД – Специализирана в проектирането, разработката и производството на хардуер и софтуер за специфични потребителски нужди и интеграция на автоматизирани системи за наблюдение и контрол на процеси в реално време

  ?  СекНет ООД – Разработка, производство, инженеринг и експлоатационно поддържане на интегрирани системи за защита на информацията в компютърни системи и мрежи със специално или функционално предназначение

  ?  ВИП Сервиз ООД – Разработка на възли и машини за автоматизация на производството

  Контакти

  СЕКТРОН - ЕЛЕКТРОНИКС

  ул. 5004 №2
  Индустриална Зона Искър
  София, България

  Управител

  Phone: +359 2 9116 530
  Mobile: +359 888 843 9066
  Fax: +359 978 42 28; +359 2 9116 501
  e-mail: sectron_electronics@sectron.com

  Ръководител производство

  Phone: +359 91 16 535

  Счетоводство и доставки

  Phone: +359 978 42 28; +359 97 80 764
  Phone: +359 91 16 531; +359 91 16 540

  Ofis