Продукти

„Сектрон електроникс” работи с най-добрите материали на световни производители като Amtest Associates Ltd., Kester Solder Company Ltd., Loctite Ltd., Alfa Metals, Indium Corp. и др.

Служителите на Сектрон елкторникс ООД  имат дългогодишен опит в областта на монтажа на електронни елементи и са високо квалифицирани инженери, технолози и оператори, чийто опит им позволява да изпълняват перфектно поставените им задачи. Всички продукти преминават през визуален контрол на всеки производствен етап. Краен контрол, включващ електрически и функционални тестове, се извършва съгласно специфичните изисквания на всеки клиент.

Осигуряваме доставка на компонентите и готовата продукция от и до клиента.

ВИБРАЦИОНЕН ДЕТЕКТОР "РУБИН 12S”

Рубин 12S” представлява вибрационен детектор (ВД), който е предназначен за охрана на метални шкафове,каси, сейфове и метални врати. Той може да бъде приложен с успех и за охрана на бетонни стени на банкови хранилища и други помещения, изискващи висока степен на защита.

Вибрационният детектор „Рубин 12S” реагира на механични вибрации, които възникват при разбиване, взривяване и рязане с помощта на ъглошлайф, електрожен, оксижен както и при всяко друго механично въздействие върху охраняваната повърхност като чукане, пилене, пробиване с бормашина и др. Вибрационният сензор на детектора превръща тези трептения в електрически сигнали, които се усилват и обработват от електронна схема подаваща алармен сигнал, когато са изпълнени всички зададени условия.
Приложение: инструкция за монтаж.
Цена: 40.62 лв.

ПРОМЕНЛИВОТОКОВ МОДУЛ – АС MODULE

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:
– Напрежение на входа 16V АС
Напрежение на изхода 5V DC – измерва се с мултицет.
– Напрежение на входа 0V АС
Напрежение на изхода 0V DC – измерва се с мултицет.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Входният променливотоков сигнал се изправя еднополупериодно и се интегрира, след което се изработва изходно постоянно токово ниво чрез транзисторите Q1и Q2.

МОНТАЖ
Модулът се монтира в близост до захранващия трансформатор. На изводите „АС” (червен и черен) се подава променливотоковия сигнал от трансформатора, а изводът „Оut”(жълт) се свързва към входа за следене на мрежовото захранване на алармения трансмитер. При прекъсване на мрежовото захранване се изпраща алармен сигнал.

Внимание!
Модулът не може да се монтира на друго място. Правилното монтиране, поддръжка и използване по предназначение не застрашава безопасността на хората, домашни животни или вещи.
Работи при променливо напрежение до 35V AC.

Цена: 3.42 лв.

КОМБИНИРАН УЛТРАЗВУКОВ-МИКРОВЪЛНОВ ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

Предназначение и област на приложение
Детекторът е предназначен за охрана на затворени помещения с повишени изисквания за сигурност на охраната – банкови хранилища(трезори), касови помещения, музеи, помещения в обекти със специално предназначение, складове и магазини за рискови(акцизни) стоки и др.

Захранващо напрежение 10 ÷ 16 V DC
Консумиран ток 30 mA
Алармен контакт 0,1 А/28 V DC
Контакт срещу саботаж ( тампер) 0,1 А/28 V DC
Охранявана зона до 9 м.
Чувствителност регулируема
Продължителност на алармения сигнал 5 sec
Детектирана скорост 0,2 ÷ 3 m/sec
Температурен обхват – 200 ÷ +500С
Максимална допустима влажност 90%
Размери 78х148 mm
Тегло 140 g

Приборът е устойчив на радиочестотно излъчване 5 ÷ 10 W (VHF и UHF) в непосредствена близост – 0,1 метра и отговаря на изискванията за ЕМС по БДС EN 50130-4 +А1:2001 и за безопасност на устройствата за обработка на информация по БДС EN 60950:2002 .

Принцип на действие
Детекторът се състои от два сензора на движение, функциониращи на базата на ефекта на Доплер – ултразвуков и микровълнов, което прави устройството трудно за преодоляване.
Критерий за получаване на алармен сигнал е условието и двата сензора да регистрират движение в охранявания обем, което намалява до минимум вероятността от лъжливи сработвания.

Приложение: инструкция за монтаж.
Цена: 48.93 лв.

ДЕТЕКТОР ЗА ДОПИР (TOUCH SENSOR) – TS 02

Предназначение и принцип на действие
Детекторът за допир (Touch Sensor) – TS-02 е предназначен за охрана на повърхности с разположени върху тях предмети, kато при допир, натиск или отнемане на предмет от охраняваната повърхност, се регистрира контактът с нея.

• Захранващо напрежение – ( 9 ÷ 16 ) V DC;
• Консумиран ток – 10 mA
Pегулируема чуствителност.
• Продължителност на алармения сигнал –
не по-малко от 2s.;
• Температурен обхват – (-20 ÷ +50 )0С;
• Oтносителна влажност на въздуха – 90 %
• Алармен изход – 28V / 50 mA;

Приложение: инструкция за монтаж.
Цена: 20.85 лв. – с вграден сензор.
Цена: 24.45 лв. – с изнесен сензор.

ВИБРАЦИОНЕН ДЕТЕКТОР SS01

Вибрационният детектор (SHOCK SENSOR) SS01 е предназначен за установяване на опити за разбиване на метални шкафове, каси, банкомати, строителни конструкции от дърво, талашит, шперплат, стъкло, метални листове, тухла или бетон.
SS01 може успешно да бъде приложен и за защита срещу разбиване на врати и прозорци.

Чувствителността на детектора осигурява регистрация на опити за разрушаване или преодоляване на защитената повърхност с помощта на ръчни ударни, пробивни и режещи инструменти(чукове, кирки, лостове, щанги, пили, триони и други), електрически пробивни и режещи инструменти. В детектора са предвидени възможности за плавно регулиране и настройка на чувствителността в зависимост от силата и броя на ударите върху охраняваната повърхност.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

1. Захранващо напрежение – 9 ÷ 16 V DC;
2. Консумация – 10 mA;
3. Чувствителност – регулируема посредством тример – потенциометър RP1 (фиг.1) в зависимост от конкретните условия;
4. Брой на ударите, необходими за детектиране на алармен сигнал ( степен на натрупване) – регулира се чрез тример –потенциометър RP2 (фиг.1) в зависимост от конкретните условия:
5. при силни удари – алармата се задейства при по-малък брой удари;
6. при слаби удари – алармата се задейства при по-голям брой удари.
7. Алармен изход – оптично реле 24 V, 100 mA.

Приложение: инструкция за монтаж.
Цена: 23.32 лв.

PGM EXPANDER

PGM expander – се състои от 4 свързани модула, на всeки от които е монтирано реле с 2 превключващи изходящи контакта – NO1 и NC1, NO2 и NC2 с максимален ток 2А.
Към всеки модул могат да бъдат включени за управление две независими вериги, като се използват самостоятелните изходящи превключващи контакти на релето.

Цялата група може да се захранва от един източник на клемите +12V и GND( -12V) на някой от 4–те модула, при което светват зелените светодиоди на включените модули.
При подаване на сигнал от PGM-изхода към входа IN на включения модул – светва червения светодиод на съответния модул.
PGM expander може да бъде използван като взаимосвързани 4, 3, 2 модула или един самостоятелен модул.
Закрепването на PGM expander става с помощта на приложените монтажни елементи тип KEYSTONE 8803 (или други подходящи елементи) на удобно място в кутията.
Цена : единична платка – 5,68 лв

ДЕТЕКТОР SAFE GUARD – SG 01

Предназначение и принцип на действие
Детекторът SAFE GUARD SG 01 е предназначен за охрана на каси, метални шкафове и други при услугата „Депозитарен шкаф” и реагира на минимално въздействие свързано с изменение на натиска.

Захранващо напрежение – ( 9 ÷ 16 ) V DC;
Консумиран ток – 9 mA
Чувствителност – фиксирана за големи и малки каси;
Продължителност на алармения сигнал – не повече от 2s.;
Температурен обхват – (-20 ÷ +50 )0С;
Oтносителна влажност на въздуха – до 90 %
Алармен изход – 28V / 50 mA;
Цена: 19.80 лв.

РЕЛЕ EXPANDER

Предназначението и използването на реле-експандер е същото както на платката PGM expander.
Релето разполага с 2 превключващи изходящи контакта – NO1 и NC1, NO2 и NC2 с максимален ток 2А и работно напряжение на изпълнителната верига 12V или 24V.

Цена: версия 12V/2A – 3.95 лв.
версия 24V/2A – 4,15 лв.

Спецификация:
– Напрежение на намотката – 12VDC; 24VDC
– Максимално превключвана мощност – 125VA/60W; 125VA/60W
– Съпротивление на намотката – 720Ω; 2880Ω
– Ток на намотката – 16.7mA; 8.6mA
– Консумирана мощност от намотката – 200mW; 200mW
– Напрежение на контактите, VDC – 24V/2A; 30V/2A
– MAX напрежение на контактите, VDC – 120VDC; 120VDC
– MAX напрежение на контактите, VAC – 240VAC; 240VAC
– Ток на контактите AC, A – 1.0A/125VAC; 1.0A/125VAC
– Работна температура -400С÷+850С; -400С÷+850С

ЗАХРАНВАЩА ПЛАТКА 13.2V/3A

Работно входно напрежение : 16.5V AC÷ 25 V AC ;
Изходно напрежение : 13.2V ;
Максимален изходен ток: 3А ;
Работен температурен обхват: -40°C ÷ +85°C ;

заряд на акумулаторна батерия -7Ah ;
при отпадане на 16.5V AC автоматично прехвърляне на резервната батерия.

ЦЕНА : 14.98 лв.

IPM10L - LAN КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ

IP комуникационния модул е идеално решение за мониторинг там където имаме наличен кабелен Internet. Според конфигурираните параметри IPM10L модула изпраща данни за изходните сигнали /статус събития, аларми и др/ от контролния панел на охранителната система към централната станция през TCP/ IP мрежа. След настройка на мрежата и въвеждане на данните в мониторинг станцията събитията са готови да бъдат изпратени до две различни приемни станции.

Модулът използва UDP протокол и 128-битово AES криптиране. Ключът за криптиране се променя, така че използван вече ключ никога повече не се използва. Всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон.
Предаване на данни по Ethernet – с използване на UDP протокол.
IPM10L осигурява:
• Двупосочна криптирана комуникация (AES-128)
• Автоматично конфигуриране на мрежови настройки
• Дистанционно програмиране
• Получаване на събития чрез сериен порт.
• Центърът за мониторинг следи дистанционно интегритета на връзката с контролния панел през програмируем период от време (1 – 255 сек.)
• Получаване на команди към релейните изходи без нарушаване на предаването на алармените сигнали.
• Функция за обновяване на фърмуера
• Комуникационни канали:
• UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес
• Формат на доклада: Contact ID
• Входове:
o 8 цифрови входа
o 2 аналогови входа с обхват 0~2V
o 1 комуникационен вход с DTMF кодиране
o 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45
Цифрови изходи: 2, товар до ЗА
o Сериен порт: 2
 Serial 1: за връзка между IPM10L и контролен панел Paradox
 Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
Цена: в комплект със сериен кабел – 40.42 лв.

IPM10/GPRS МОДУЛ

IРМ 10R се свързва към контролен панел на охранителна система и осигурява надеждно предаване на алармените съобщения към два мониторинг центъра (основен и резервен) чрез Ethernet 10Mbps или GPRS преносна среда, с използване на UDP протокол. При отпадане на едната преносна среда, сигналите автоматично се изпращат през другата. Модулът може да се конфигурира за работа като се използва един комуникационен канал – само Ethernet или само GSM/GPRS комуникация.

Основни функции на модула:
• Изпраща всички събития генерирани от контролния панел.
• Свързване чрез сериен порт директно към контролни панели Paradox, а чрез комуникатор към панели на други производители.
• Напълно съвместим с всички алармени системи, използващи протокол Contact ID.
• Увеличена надеждност на комуникацията чрез изпращане на сигналите от алармения панел чрез използване на два независими метода за комуникация – чрез Ethernet 10 Mbps и безжично, чрез GPRS. Основният (приоритетен) комуникационен канал е Ethernet 10Mbps.
• Едновременна работа с 2 мониторинг центъра (сървъра) – основен и резервен.
IPM10R осигурява:
• Автоматично конфигуриране на мрежови настройки
• Дистанционно програмиране (чрез LAN/GPRS мрежа) чрез уеб интерфейс на модула или сървъра
• Получаване на събития чрез сериен порт
• Контрол на изходите през Internet без това да нарушава алармената комуникация
• Функция за обновяване на фърмуера
• Комуникационни канали:
• UDP по Ethernet 10 Mbps, Статичен или динамичен IР адрес
• UDP чрез GPRS, Статичен или динамичен IР адрес
• Формат на доклада: Contact ID
• Входове:
• 8 цифрови входа
• 2 аналогови входа с обхват 0~2V
• 1 комуникационен вход с DTMF кодиране
• 1 Ethernet вход: 10Mbps, RJ-45
• Цифрови изходи: 2, товар до ЗА
• Сериен порт: 2
• Serial 1: за връзка между IPM10R и контролен панел Paradox
• Serial 2: за настройване (програмиране) на работните параметри
• 128bit AES криптиране – всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа с база шумовия фон
• Тестови сигнали от мониторинг център до контролния панел през програмируем период от време (1 – 255 сек.)
• Енергонезависима памет 1Mbit:
• Памет за 500 събития от серийния порт
• Памет за 200 събития от вход комуникатор
• Памет за 16 събития от цифровите входове
• Пространство за съхранение на уеб страница
• Захранване: 5~35 Vdc, 10mA
• Работна температура: – 40°C~ + 85°C
Приложение: инструкция за свързване.
Цена:
• IPM10/GPRS в комплект със сериен кабел – 81.04 лв.
• Софтуер за 2 приемни станции – безплатен;
• Антена за GPRS модул GSM MG5S – 3m – 7.77 лв.
5dB 824~960/1710~2170 MHz
• Антена за GPRS модул GSM MG5S – 0.6m – 6.50 лв.
5dB 824~960/1710~2170 MHz.

БЕЗЖИЧЕН КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ GP17 IP/GPRS

GPRS комуникационния модул е високо технологично решение за мониторинг, позволяващо да се информират клиентите за настъпили събития с помощта на SMS .Отличава се с висока надеждност и стабилност там където имаме наличие на мобилна/и мрежа.
Според конфигурираните параметри ,програмируемия модул изпраща данни за изходните сигнали /статус събития, аларми и др /от изходите на контролния панел или посредством серийната интерфейсна връзка на охранителната система към централната станция през TCP / IP мрежа.

След настройка на мрежата и въвеждане на данните в мониторинг станцията събитията може да бъдат изпратени до два различни сървъра / две приемни станции / основна и допълнителна .
Изключително полезен, защото работи дори когато едната IP връзка е прекъсната в мрежата на мобилния оператор .
В допълнение може да докладва събития в централната станция за наблюдение, използвайки SMS съобщения.
Модула използва UDP протокол и 128 – битово AES криптиране.
Ключът за криптиране се променя, така че използван вече ключ никога повече не се използва.
/всеки следващ ключ се генерира от реален генератор на случайни числа на база шумовия фон/

Приложения на продукта:

Мониторинг :
1. Приложения за алармена система за сигурност/ контр. панел – комуникация чрез кодовете Ademco contact ID;
2. Системи за наблюдение и наблюдение на алармите;
3. Автоматична система за наблюдение;
4. Защита на сигурността на вендинг машини;
5. Метеорологични , помпени станции, резервоари, нива на масло или вода, газ детектори;
6. Сгради и недвижими имоти;
7. Нефтопроводи и газопроводи;
8. Управление на клапани;
9. Енергоспестяваща система за контрол на уличните светлини;
10. Резервирано управление на клапаните и контрол на наводненията;
11. Приложение за контролна зала като VOICE модул за гласова връзка, оповестяване или повикване на асансьорни техници при нужда; ( GP17 Voice module).

Основни характеристики:
– Двупосочно предаване ( Contact ID ) експлоатация без допълнителни разходи.
– Автоматично конфигуриране на мрежовите настройки
– Изпращане до две независими мониторинг станции на цялата информация
от настъпили събития (паралелно/backup)
– Дистанционно програмиране чрез (IР мрежа)
– Получаване и на събития чрез сериен порт
– Буферна памет
– Криптирана комуникация AES- 128
– Конфигурация на място чрез USB с кабел по избор
– Допълнителна възможност за изпращане на SMS съобщения до потребителите – повиква определени телефонни номера ( до 8 потребителя ) и информира за настъпилите събития.

Интерфейси:

 

Цифрови входове – 8 цифрови входа,
Серийни портове 2 броя.
– Сериен порт 1, – връзка между IP модул и контролния панел,
– Сериен порт 2 – използва за програмиране на работните параметри.
Цифрови изходи – 2 цифрови изхода

     

Памет за събития:
Модулът  разполага с енергонезависима памет, което позволява:
– Памет за 200 събития от серийния порт;
– Памет за 16 събития от цифровите входове;
– Пространство за съхранение на уеб страница позволяваща конфигуриране на работните параметри.

Цена:
GP-17 GPRS Module – 84 лв. (с кабел за сериен порт);
Антена за GPRS модул GSM MG5S – 3m; 5dB 824~960/1710~2170 MHz – 7.77 лв.
Антена за GPRS модул GSM MG5S – 0.6m; 5dB 824~960/1710~2170 MHz – 6.52 лв.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси може да използвате тази форма, за да се свържете с нас.